יום שלישי, 10 בספטמבר 2013

האתר "למידה מרחוק ומבט מקרוב"
האתר "למידה מרחוק ומבט מקרוב" הוא אתר סקירות הדרכה לתמיכה בקורסים מקוונים המועברים במלואם רק באמצעות האינטרנט.

האתר משמש כמרכז משאבים ( "מחסן" פרקי הדרכה) של הקורסים המקוונים, והוא פתוח לציבור באופן חופשי.

הקורסים המקוונים עצמם מועברים באופן סינכרוני  בקבוצות ייעודיות בפייסבוק. בניגוד לקורסים מקוונים מסוג   MOOC מתמקדים הקורסים המקוונים של אתר זה בקבוצות קטנות ושיתופיות של משתלמים ולומדים שאינן עולות על 30 איש.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה