חפש בבלוג זה

יום שישי, 29 בנובמבר 2013

שיטות חדשות ומחודשות לאיתור מקורות אקדמייםפוסט אורח מאת : יניב קימלפלד 

יניב קימלפלד כותב בלוג שעוסק במנועי חיפוש מתמחים ומנועים מותאמים אישית. כמו כן, הוא מנהל אתר  Wiki שמרכז בתוכו מנועי חיפוש מתמחים שממויינים לפי נושא.


 בסקירה זו בוחן יניב קימלפלד כלים חדשים לאיתור מקורות, ואת הזיקה שלהם לכלים מהתקופה שלפני עידן המידע. כמו כן, הוא מתייחס לדור החדש של תוכנות ביבליוגרפיה שכוללות בתוכן אפשרויות לניהול של מסמכי PDF, כגון: חיפוש טקסט מלא, הדגשה , רישום הערות (annotation) ושיתוף.

שיטות חדשות ומחודשות לאיתור מקורות אקדמיים


יום שבת, 23 בנובמבר 2013

ניהול ידע בחינוך – תמונת מצב 2013 
 סדרת תמונת הידע המידעני , סקירה מס' 10 , 24 לנובמבר 2013  
גרסה מס' 3 , 27 לנובמבר 2013
 
 ניהול ידע בחינוך 
איסוף, עיבוד וכתיבה : עמי סלנט


תקציר

 התחום של ניהול ידע בחינוך נעשה בשנתיים האחרונות רלבנטי יותר מתמיד לאור המגוון העצום של מקורות מידע וחומרי למידה  הדיגיטאליים אותם נדרשים המורים בבתי הספר לתחזק ולעדכן כל הזמן.  

לא מדובר רק בתחזוקה של אחסון ומיון מקורות המידע אלא גם בהבניית הידע ובשיתופו עם מורים עמיתים.


מטרת הסקירה היא להציג את הידע שנצבר בארץ ובעולם לגבי תהליכי ניהול ידע בבתי ספר מכמה נקודות מבט : תהליכי ניהול ידע והמרכיבים העקרוניים שלהם, לרבות גישות שונות בעולם המחקר למיסוד הידע תוך התייחסות להליכי ניהול ידע .

הסקירה היא ביסודה מיפוי שיטתי של גישות , הליכים ויוזמות בתחומי ניהול הידע בארץ ובחו"ל . לצורך כך נסרקו במאגרי מידע ובמנועי חיפוש אלפי מקורות מידע רלבנטיים מתוכם בחרנו להציג את תמונת המצב המצטברת לגבי מצב ניהול הידע בחינוך. אנו מודעים לכך שיש מקרים שמדובר על הליכים של ניהול מידע אך, לדעתנו הם חלק מהתגבשות המוכנות ואימוץ המוקדם של ניהול הידע בחינוך.

 בסקירה סקרנו תפיסות וגישות לניהול ידע בחינוך בעולם  ובישראל, כולל תפיסות של ניהול ידע פדגוגי לטובת המורים בביה"ס או במחוז החינוך, גישות תהליכיות לניהול ידע בביה"ס.   הגישות מיוצגות ע"י מיטב אנשי המקצוע בארץ התורמים בדרכם להטמעת תהליכי ניהול  הידע בבתי הספר.

בסקירה סקרנו גישות מעשיות מבוססות כלים מתוקשבים לארגון מידע, כגון הפורטל הבית ספרי וגם מאגרי הידע הבית –ספרי או מרכז המשאבים הכיתתי. 

החלק השלישי של הסקירה מונה את האילוצים בהטמעת מערכות ניהול ידע וההשלכות לגבי בתי ספר, כגון המכשול התרבותי , כלומר , בעיית התרבות הארגונית בביה"ס . 

החלק הרביעי והאחרון של הסקירה מתייחס לחשיבות של הקניית מיומנויות לתלמידים לניהול ידע והבניית מידע , נסקרים התחומים החדשים והמאתגרים של אוצרות דיגיטאלית ולמידה הבנייתית.  

על מנת להפוך את הלמידה בבית הספר למשמעותית עבור תלמידיו, צריך בית הספר להכשיר כל תלמיד לנהל את הידע שברשותו  ולהפוך את המורים לשותפים במשימה זו.

לסקירה המלאה ניהול ידע בחינוך – תמונת מצב 2013

השוואה מידענית בין יישומי AI: ג'ימיני של גוגל מול ChatGPT מול Copilot AI

  ההשוואה שערכתי בין היישומים הבאים ChatGPT Vs Gemini Vs Copilot AI נעשתה באופן מעשי לצורך יצירת תוכן באתרי האינטרנט שאני כותב ועורך בהם סק...